مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان قم

مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی استان قم
مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (وزارت بازرگانی)با ماموریت توانمند سازی علمی سرمایه های انسانی به منظور پیشبرد اهداف نظام نوین تجاری کشور مندرج در سند چشم انداز و در نهایت نهادینه شدن تجارت اثر بخش در سال 1374 در تهران تاسیس و نمایندگی استان قم نیز در سال 1388 در شهر قم افتتاح گردید . این مرکز بعنوان بازوی آموزشی وزارت صنعت معدن و تجارت نقشی فعال در جهت راهبری ، مدیریت و اجرای آموزشهای مورد نیاز در حوزه بازرگانی را در سطح استانها به عهده دارد. مرکز آموزش بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش بازرگانی استان، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش ، بینش و مهارت های حرفه ای شاغلان حوزه بازرگانی استان در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره های آموزشی می کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی استان ایفاء نماید.

اخبار و رویدادها

آخرین اخبار
تعداد کل بازدیدکنندگان : 75500 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 2 نفر
افراد آنلاین: 1 نفر