گواهینامه ها و تقدیر نامه ها

  • گواهینامه

تست گواهینامه استان البرز

تست گواهینامه استان البرز

تست گواهینامه استان کرددستان

تست گواهینامه استان کرددستان

 گواهی نامه iso شرکت فرزانگان

گواهی نامه iso شرکت فرزانگان

گواهی عضویت در پارک علم و فناوری خوزستان

گواهی عضویت در پارک علم و فناوری خوزستان

تقدیرنامه از طرف شرکت شهرک های صنعتی

تقدیرنامه از طرف شرکت شهرک های صنعتی

تقدیرنامه از استاندار

تقدیرنامه از استاندار

 پروانه فعالیت آموزشی

پروانه فعالیت آموزشی

 گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

ssss

ssss

 تقدیر نامه از طرف دانشگاه چمران

تقدیر نامه از طرف دانشگاه چمران

  • تقدیر نامه ها

گواهی تایید صلاحیت

گواهی تایید صلاحیت

مرکز علمی کاربردی برتر

مرکز علمی کاربردی برتر

 نمایشگاه بین المللی خدمات آموزشی

نمایشگاه بین المللی خدمات آموزشی

دومین نمایشگاه آموزش ایران

دومین نمایشگاه آموزش ایران

برگزاری دوره حقوق تجارت

برگزاری دوره حقوق تجارت

کنفرانس آموزش مهندسی

کنفرانس آموزش مهندسی

دوره صادراتی مبلمان منزل و اداری

دوره صادراتی مبلمان منزل و اداری

جشنواره روابط عمومی

جشنواره روابط عمومی

اولین نمایشگاه آموزش ایران

اولین نمایشگاه آموزش ایران

هجدهمین نمایشگاه جشن فرش دستباف

هجدهمین نمایشگاه جشن فرش دستباف

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

سومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

سومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

نمایشگاه کنفرانس آموزش بین المللی

نمایشگاه کنفرانس آموزش بین المللی

اولین نمایشگاه صادرات خدمات

اولین نمایشگاه صادرات خدمات

موسسه خیریه محک

موسسه خیریه محک

نمایشگاه دومین همایش مدیران آموزش

نمایشگاه دومین همایش مدیران آموزش

دومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

دومین کنفرانس تبیین نظام استاندارد آموزش

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ارتباط فراگیر و روشهای مدرن فروش

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ارتباط فراگیر و روشهای مدرن فروش

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 2

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 2

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 3

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 3

اولین جشنواره آموزش ایران

اولین جشنواره آموزش ایران

رتبه برتر نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

رتبه برتر نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

رتبه برتر نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

رتبه برتر نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی

 کسب رتبه برتر در بین نمایندگی های فعال در سراسر کشور

کسب رتبه برتر در بین نمایندگی های فعال در سراسر کشور

کارشناس نمونه استان خوزستان

کارشناس نمونه استان خوزستان

تقدیرنامه از مرکز آموزش بازرگانی

تقدیرنامه از مرکز آموزش بازرگانی

 تقدیرنامه از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت

تقدیرنامه از طرف وزارت صنعت،معدن و تجارت

تقدیرنامه از وزیر بازرگانی

تقدیرنامه از وزیر بازرگانی

  • تندیس ها

اجرای دوره حقوق تجارت

اجرای دوره حقوق تجارت

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 1

همایش اقتصاد ایران در مسیر تحول 1

تندیس نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت بازرگانی

تندیس نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت بازرگانی

اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

اولین کنفرانس بین المللی مدیران آموزش

کنفرانس بین المللی بازاریابی تخصصی بیمه

کنفرانس بین المللی بازاریابی تخصصی بیمه

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

اولین سمینار بین المللی بازایابی خدمات و روش مدرن فروش

اولین سمینار بین المللی بازایابی خدمات و روش مدرن فروش

نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات

نخستین کنفرانس ملی مهندسی تبلیغات

  • مجوز ها

 نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارزیابی دوره های بلند مدت

نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارزیابی دوره های بلند مدت

 پروانه فعالیت آموزشی

پروانه فعالیت آموزشی

 مجوز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بازار سرمایه

مجوز برگزاری دوره های آموزشی در حوزه بازار سرمایه

 تاییدیه صلاحیت آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

تاییدیه صلاحیت آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

 کارگاه های آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

کارگاه های آموزشی مالیات بر ارزش افزوده

 مجوز اریکه کآشف

مجوز اریکه کآشف

 مجوز تاسیس واحد فنی مهندسی

مجوز تاسیس واحد فنی مهندسی

 آموزش دوره های تدوین استاندارد

آموزش دوره های تدوین استاندارد

 مجوز صدور خدمات گواهی الکترونیکی

مجوز صدور خدمات گواهی الکترونیکی

 فعالیت آموزشی

فعالیت آموزشی

 فعالیت آموزشی

فعالیت آموزشی

 مجوز صدورامضا الکترونیکی

مجوز صدورامضا الکترونیکی

 پروانه فعالیت آموزشی

پروانه فعالیت آموزشی