مدیریت استراتژیک به زبان ساده

مدیریت استراتژیک به زبان ساده پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 96/11/25 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: