مدیریت در عصر دیجیتال

مدیریت در عصر دیجیتال پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 96/11/18 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: