کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع غذایی)

کارگاه آموزشی صادرات را شروع کنیم (ویژه صنایع... پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 96/10/19 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: