مهندسی قیمت گذاری محصولات (کالا و خدمات)

مهندسی قیمت گذاری محصولات (کالا و خدمات) پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 97/02/26 , تهران، مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: