همایش مدیران آموزش

همایش مدیران آموزش پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان

تاریخ و محل برگزاری: 97/04/06 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: