آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای  جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک)

آشنایی با نحوه تنظیم و نگارش قراردادهای جوینت... پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان
تاریخ و محل برگزاری: 97/07/04 , تهران،مرکز آموزش بازرگانی

ارسال نظر: