دوره های آموزشی

نام دوره
حسابدار اجرایی
دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام
کاربرد اکسل در حسابداری
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی
حسابداری شرکتهای بازرگانی
هوش مالی
جامع نحوه تهیه بیزنس مدل مالی برای استارتاپ ها و طرح های توجیهی
جامع نحوه کار با سیستم های مالی مکانیزه
دادرسی مالیاتی-لایحه نویسی و دفاعیات قانونی در مراجع سازمان امور مالیاتی
سرمایه گذاری در بازار سهام 5 (مهارت های کاربردی)
آشنایی با سرمایه گذاری در بازار سرمایه
سواد مالی
سرمایه گذاری در بازار سهام 4(تحلیل گری روانی / معامله گری)
حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)
سرمایه گذاری در بازار سهام 3 (تحلیل گری تکنیکال)
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
اصول حسابداری
تحلیل بنیادی مقدماتی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .