دوره های آموزشی

نام دوره
اخذ نمایندگی بیمه (آنلاین)
آشنایی با مبانی بورس
تکمیل اظهارنامه مالیاتی(اشخاص حقوقی )
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
آموزش معامله گری در بازار بورس،طلا و ارز
آموزش معامله گری در بازار بورس،طلا و ارز
حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .