دوره های آموزشی

نام دوره
سواد مالی
تکمیل اظهارنامه مالیاتی
آشنایی با مبانی بورس
آموزش معامله گری در بازار بورس،طلا و ارز
قوانین کار و و تامین اجتماعی (با تاکید بر شرایط بحران )
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .