دوره های آموزشی

نام دوره
حسابداری شرکتهای بازرگانی
هوش مالی
جامع نحوه تهیه بیزنس مدل مالی برای استارتاپ ها و طرح های توجیهی
جامع نحوه کار با سیستم های مالی مکانیزه
دادرسی مالیاتی-لایحه نویسی و دفاعیات قانونی در مراجع سازمان امور مالیاتی
اصول حسابداری
حسابداری مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده و قوانین مالیاتی)
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
کاربرد اکسل در حسابداری
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استاندارهای سازمان حسابرسی ایران
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .