دوره های آموزشی

نام دوره
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
نگهداری و تعمیرات
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای 14001 ISO
شش سیگما
تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM
گسترش عملکرد کیفیت QFD
آموزش نرم افزار MINITAB
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذاییISO 22000:2005
سیستم مدیریت آموزشی ISO 10015:1999
کنترل نقاط بحرانی HACCP
تربیت ممیز کیفیت خدماتSQM
نظام مدیریت کیفیت جامع TQM
نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای OHSAS 18001
آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه IMS
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
تعالیم دمینگ PDCA
سیستم مدیریت هزینه های کیفیت COQ
کنترل آماری فرآیند SPC
تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
طراحی آزمایش ها DOE
تکنیک خطا ناپذیری فرایندها (پوکا یوکه Pokka Yoke)
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
دوره جامع سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .
آخرین اخبار
ورود کاربران
تماس با ما
8695 (داخلی 1) 88970149/88964744/88967120
88970146 ( داخلی 140 )
88970144 88970145 (داخلی 131/214/213)
8695 (داخلی 1) (داخلی 127)
88970143 (داخلی 123/124)
88954411/88966713
028-33344557
آمار بازدیدکنندگان
تعداد کل بازدیدکنندگان: 4736561 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 1154 نفر
افراد آنلاین: 73 نفر
برچسب