دوره های آموزشی

نام دوره
دوره جامع مهارتهای بازرگانی (ویژه عید 99)
حضور موثر در مناقصات
پیشنهاد قیمت در مناقصات پیمانکاری
آسیب شناسی قراردادها ( در شرایط تحریم، نوسان و افزایش قیمتها)
دیجیتال مارکتینگ
اینکوترمز 2020 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی)
آشنایی با تخلفات گمرکی و نحوه رسیدگی به اختلافات گمرکی
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی خارجی
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
مدیریت صادرات کالا و فروش بین المللی
مدیریت صادرات کالا و فروش بین المللی ( ویژه شرکت های دانش بنیان)
محاسبه بهای تمام شده در واردات و راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه ها
تجارت بین الملل
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مدیریت شکایت مشتریان
اعتبارات اسنادی‎
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (مقدماتی)
مهارت های فروش (فروشندگی،ویزیتوری)
بررسی و تحلیل یک قرارداد بین المللی
بازاریابی تلفنی
مدیریت بازاریابی
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی پیشرفته
ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا در سامانه تجارت ایران
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد فرامرزی (EPL)
کارگاه آموزشی حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران
آموزش سامانه مناقصه (ویژه مناقصه گران )
آموزش سامانه خرید جزئی و متوسط (ویژه تامین کنندگان )
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .