دوره های آموزشی

نام دوره
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی
مدیریت صادرات کالا و فروش بین المللی
محاسبه بهای تمام شده در واردات و راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه ها
تجارت بین الملل
سرمایه گذاری در بازار سهام 1(مفاهیم اولیه و شیوه معاملات)
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مدیریت شکایت مشتریان
اعتبارات اسنادی‎
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (مقدماتی)
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
مهارت های فروش (فروشندگی،ویزیتوری)
اینکوترمز 2010 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی)
بررسی و تحلیل یک قرارداد بین المللی
بازاریابی تلفنی
نامه نگاری تجاری به زبان ساده
مدیریت بازاریابی
Commercial and legal correspondence for international trade and contracts
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی پیشرفته
ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا در سامانه تجارت ایران
سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد فرامرزی (EPL)
ویژگی های سهامدار و مختصات سهام
سرمایه گذاری در بازار سهام 2 (تحلیل‏گری بنیادی)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .