دوره های آموزشی

نام دوره
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (صنعتی، JV، OBM، ODM، OEM)
فرایند و قانون برگزاری مناقصات
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)
اینکوترمز 2010 (با نگاهی به تغییرات اینکوترمز 2020)
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
اعتبار اسنادی داخلی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
تامین مالی بین المللی (فاینانس،ریفاینانس، صندوق توسعه ملی و ...)
ضمانتنامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
روشهای پرداخت در معاملات و قراردادهای خارجی با تمرکز بر LC
دوره جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور
طرح تدوین تجاری (Business Plan)
نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)
آشنایی با قانون تجارت
اعتبار اسنادی و تامین مالی پیشرفته
دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .