دوره های آموزشی

نام دوره
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
اعتبار اسنادی داخلی
پیش نیازهای آموزش معاملات الکترونیکی (اختیاری)
آموزش سامانه خرید جزئی و متوسط (ویژه تامین کنندگان )
آموزش سامانه مناقصه (ویژه مناقصه گران )
آسیب شناسی قراردادها ( در شرایط تحریم، نوسان و افزایش قیمتها)
الزامات ایمنی در مناقصات و پیمانها
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .