دوره های آموزشی

نام دوره
دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
دوره جامع آموزشی توانمندسازی صادراتی
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)
کارگاه آموزشی سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد فرامرزی (EPL)
اینکوترمز 2010 (نقش اینکوترمز در قراردادهای بین المللی)
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (صنعتی، JV، OBM، ODM، OEM)
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
آمادگی آزمون حق العملکاری گمرک (پیشنیاز:امور گمرکی و ترخیص کالا)
نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا
تامین مالی بین المللی (فاینانس،ریفاینانس، صندوق توسعه ملی و ...)
آشنایی با مقررات مرتبط و اجتناب از تخلفات گمرکی (راهکارهای کاربردی)
دوره جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
روشهای پرداخت در معاملات و قراردادهای خارجی با تمرکز بر LC
طرح تدوین تجاری (Business Plan)
نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)
فرایند و قانون برگزاری مناقصات
آشنایی با قانون تجارت
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .