دوره های آموزشی

نام دوره
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
جامع ثبت سفارش واردات کالا از طریق سامانه NTSW و اظهار از راه دور در گمرک EPL
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل (دیپلماسی تجاری)
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
دوره جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
اینکوترمز2020
مدیریت زنجیره تامین
روشهای پرداخت در معاملات و قراردادهای خارجی با تمرکز بر LC
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
انبارداری و مهندسی انبار
نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)
تامین مالی بین المللی (فاینانس،ریفاینانس، صندوق توسعه ملی و ...)
مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی
جامع مهارتهای بازرگانی و تجارت بین الملل
ضمانت نامه های بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن
مدیریت صادرات کالا
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
آشنایی با نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی (نیما)
فرایند و قانون برگزاری مناقصات
تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی (صنعتی، JV، OBM، ODM، OEM)
آشنایی با قانون تجارت
طرح تدوین تجاری (Business Plan)
برنامه ‏ریزی و کنترل تولید
مقررات صادرات و واردات با تاکید بر شیوه های نوین نظام ارزی کشور
امور گمرکی و ترخیص کالا (با تاکید بر قوانین جدید گمرکی)
برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
اعتبار اسنادی داخلی
الزامات ایمنی در مناقصات و پیمانها
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .