دوره های آموزشی

نام دوره
جامع مدیریت ریسک
اصول بازرسی و نظارت در سیستم بانکی
حسابرسی عملیاتی در بانک ها
تکنیک های مالی و اعتباری در بانک ها
جامع مباحث کاربردی و تخصصی حقوق بانکی
جامع موضوعات ارزی (حواله، اعتبار اسنادی، ضمانتنامه و ...)
بازاریابی حرفه ای بانکی
مدیریت برند در بانک
سیستم های تسویه و پرداخت
جامع مهارت های مدیریتی و کارشناسی حوزه پولی و بانکی به زبان انگلیسی( مقدماتی تا پیشرفته)
آشنایی با تطبیق در بانکداری بین‌المللی
آشنایی با رهنمودهای کمیته بال
مدیریت رفتار سازمانی در بانک‌ها
آشنایی با استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی
اصول و فنون مشتری مداری در بانک ها
فنون مذاکره در بانک‌ها
مدیریت ارائه محصولات و خدمات بانکی
دیجیتالی‌شدن فرآیندهای عملیات بانکی
فرایند برگزاری مناقصات در بانک ها
تحلیل وضعیت کلی بانک و شعب
حقوق و مقررات مالیاتی و تجاری
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .