دوره های آموزشی

نام دوره
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ویژه بانکداری
امکان سنجی فنی، مالی، اقتصادی طرح ها
کاربرد نرم افزار اکسل در مباحث پولی و بانکی
اصول بازاریابی و فروش خدمات بانکی و مالی
CRM در بانک ها و بانکداری
حسابداری تخصصی بانکی
مدیریت شکایت مشتریان بانکی
احساس و منطق در رفتار معامله گران و سهامداران بورس
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .