دوره های آموزشی

نام دوره
کارگاه آموزشی دیجیتال مارکتینگ
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
مبانی بازاریابی دیجیتالی
گوگل آنالیتیکس
استراتژی دیجیتال مارکتینگ
سئو
گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال
تولید محتوا
ایمیل مارکتینگ
گوگل ادوردز
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .