دوره های آموزشی

نام دوره
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
گوگل آنالیتیکس
مبانی بازاریابی دیجیتالی
استراتژی دیجیتال مارکتینگ
سئو
گیمیفیکیشن در بازاریابی دیجیتال
تولید محتوا
ایمیل مارکتینگ
گوگل ادوردز
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .