دوره های آموزشی

نام دوره
آموزش روسای دفتر مدیران
مبانی مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی نیروی انسانی
سیستم های انگیزشی و افزایش کارآمدی منابع انسانی
مهارت های برقراری ارتباط موثر
قوانین کار و تامین اجتماعی
آیین نگارش و مکاتبات اداری
مدیریت امور اسناد و بایگانی
نرم افزار Excel (مقدماتی، پیشرفته)
کاربرد اکسل در گزارشات سازمانی
تفکر سیستمی در سازمان
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI
نوآوری، خلاقیت وایده پردازی در کسب و کار
سیستم ‏های اطلاعات مدیریت (MIS) و هوشمند سازی کسب و کار
مهارت های مدیریت
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .