دوره های آموزشی

نام دوره
اصول و فنون قیمت گذاری
تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار
مبانی بازاریابی و فروش
مدیریت برند و برندینگ
تحلیل رفتار مصرف کننده
مدیریت استراتژیک بازاریابی
بازاریابی بین المللی و صادرات محور
تکنیک های مذاکره، زبان بدن، و پیشبرد فروش
مهارت های مدیریت
روانشناسی مهارت فروش
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
بازاریابی تلفنی
بازاریابی و مهندسی فروش
بازاریابی و فروش خدمات
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .