دوره های آموزشی

نام دوره
مبانی بازاریابی و فروش
بازاریابی و مهندسی فروش
مدیریت تبلیغات
تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش
مدیریت استراتژیک بازاریابی
تحلیل رفتار مصرف کننده
ارتباط موثر در بازاریابی
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI
تحلیل کسب و کار
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
روانشناسی مهارت فروش
روش های نوین قیمت گذاری در بازار
مدیریت برند
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تکنیک های مذاکره، زبان بدن،با هدف پیشبرد فروش
بازاریابی تلفنی
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .