دوره های آموزشی

نام دوره
استراتژی های بازاریابی2020 مبتنی بر رفتار مصرف کننده
تحلیل گری کسب و کار
بازاریابی و برندسازی در صادرات
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری
آناتومی فروش
جعبه ابزار بازاریابی
مدیریت تبلیغات تجاری
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
روش‌های نوین قیمت‌گذاری در بازار
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .