دوره های آموزشی

نام دوره
اصول بازاریابی و فروش /مجازی
استراتژی های بازاریابی2020 مبتنی بر رفتار مصرف کننده/ مجازی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) / مجازی
اصول بازاریابی و فروش
اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در جلسات تجاری
روش‌های نوین قیمت ‌گذاری در بازار
تحلیل گری کسب و کار
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .