دوره های آموزشی

نام دوره
مبانی بازاریابی و فروش
بازاریابی و مهندسی فروش
مدیریت تبلیغات
تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش
بازاریابی و فروش خدمات
مدیریت استراتژیک بازاریابی
تحلیل رفتار مصرف کننده
ارتباط موثر در بازاریابی
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI
تحلیل کسب و کار
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
روانشناسی مهارت فروش
روش های نوین قیمت گذاری در بازار
مدیریت برند
اصول و طراحی بسته بندی
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
تکنیک های مذاکره، زبان بدن،با هدف پیشبرد فروش
بازاریابی تلفنی
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .