دوره های آموزشی

نام دوره
روش‌های نوین قیمت‌گذاری در بازار
تکنیک‌های مذاکره، زبان بدن، با هدف پیشبرد فروش
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار Microsoft Power BI
دوره جامع دیجیتال مارکتینگ
تدوین طرح های بازاریابی و فروش
مدیریت استراتژیک بازاریابی
تحلیل کسب و کار
بازاریابی تلفنی
مدیریت برند و تبلیغات
اصول بازاریابی و فروش
تحقیقات بازاریابی و پیش بینی تقاضا
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش
تحلیل رفتاری و روانشناختی مصرف‌کننده
توجه : رنگ قرمز بیانگر محتمل بودن حضور این استاد می باشد .