انبارداری و مهندسی انبار

محمد قنبری
تاریخ : پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
سلام باز هم دوره انبارداری برگزار میکنید ؟ اگر بله چه زمانی و با چه شرایطی ؟ ممنون .
مرکز آموزش بازرگانی : لطفا به تقویم پاییز مراجعه فرمایید.
ارسال نظر :