تحقیقات بازاریابی و پیش بینی فروش و تقاضای بازار

مرتضی شکری
تاریخ : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
د وره بعدی تحقیقات بازاریابی چه زمانی شروع میشود..؟
مرکز آموزش بازرگانی : با سلام. تاریخ آغاز دوره ها در وبسایت درج شده است.
ارسال نظر :