همتی
تاریخ : دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
سلام ، آیا فقط یک روز می باشد؟ مدت دوره با ساعات برگزاری منطبق نیست.
مرکز آموزش بازرگانی : با سلام. دوره در دو جلسه 4 ساعته برگزار می شود.
ارسال نظر :