آشنایی با قانون تجارت

مدت دوره : 20 ساعت | روز و ساعت : یکشنبه 20-16


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : شنبه- دوشنبه 20-16


دوره جامع سرمایه گذاری در بازار سهام

مدت دوره : 120 ساعت | روز و ساعت : شنبه 20-16


دیجیتال مارکتینگ

مدت دوره : 20 ساعت | روز و ساعت : آفلاین