نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

نشست ملی اوراسیا؛ پلی به سوی تجارت آزاد جهانی

آقای زادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
آقای مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی
...

مدیریت خرید، تدارکات و قراردادهای داخلی

مدت دوره : 21 ساعت | روز و ساعت : شنبه- چهارشنبه 16-19


آشنایی با اصطلاحات بازرگانی خارجی

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : آفلاین