آشنایی با قانون تجارت

مدت دوره : 20 ساعت | روز و ساعت : یکشنبه 20-16


مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

مدت دوره : 12 ساعت | روز و ساعت : شنبه- دوشنبه 20-16


دیجیتال مارکتینگ

مدت دوره : 20 ساعت | روز و ساعت : آفلاین


برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : شنبه20-16


نحوه ثبت سفارش الکترونیکی در واردات کالا

مدت دوره : 16 ساعت | روز و ساعت : دوشنبه 20-16