ساختار سازمانی

  • هیات امناء

مرجان فقیه نصیری

مرجان فقیه نصیری رئیس هیات امنا (رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق عضو هیات امنا

یونس الستی

یونس الستی عضو هیات امنا (معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت)

سید ضیا الدین شجاعی برهان

سید ضیا الدین شجاعی برهان عضو هیات امنا (معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت)

صادق نجفی

صادق نجفی مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه

  • هیات عامل

محمد رضا یاورزاده

محمد رضا یاورزاده رئیس هیات عامل (عضو هیات علمی و استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

محمد عباسی

محمد عباسی عضو هیات عامل و مدیر عامل

سید جواد احمدی

سید جواد احمدی عضو هیات عامل (رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت)

صادق داداشی

صادق داداشی عضو هیات عامل (معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع موسسه)

محمد منصوری

محمد منصوری عضو هیات عامل (مدرس مرکز)

  • مدیرعامل و معاونت‌ها

محمد عباسی

محمد عباسی عضو هیات عامل و مدیر عامل

سعید رهبری

سعید رهبری 0218695داخلی220 سرپرست معاونت آموزش

امیرحسین یزدان پرست

امیرحسین یزدان پرست سرپرست معاونت مالی و اداری

  • مدیریت‌ها

علیرضا اقبال

علیرضا اقبال 0218695داخلی140 مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

لیلا رضایی

لیلا رضایی 0218695داخلی123 مسئول واحد برون سازمانی

مرتضی کارگر

مرتضی کارگر 0218695داخلی213 مدیر شبکه نمایندگی‌ها

محسن ناطقی پور

محسن ناطقی پور 0218695داخلی143 مدیر امور مالی

راحله هدایتی زاده

راحله هدایتی زاده 0218695داخلی137 مدیر امور مشتریان و فروش