ساختار سازمانی

  • هیات امناء

مرجان فقیه نصیری

مرجان فقیه نصیری رئیس هیات امنا (رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق عضو هیات امنا

یونس الستی

یونس الستی عضو هیات امنا (معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت)

سید ضیا الدین شجاعی برهان

سید ضیا الدین شجاعی برهان عضو هیات امنا (معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت)

صادق نجفی

صادق نجفی مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه

  • هیات عامل

محمد رضا یاورزاده

محمد رضا یاورزاده رئیس هیات عامل (عضو هیات علمی و استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)

محمد عباسی

محمد عباسی عضو هیات عامل و مدیر عامل

سید جواد احمدی

سید جواد احمدی عضو هیات عامل (رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت)

صادق داداشی

صادق داداشی عضو هیات عامل (معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع موسسه)

محمد منصوری

محمد منصوری عضو هیات عامل (مدرس مرکز)

  • مدیرعامل و معاونت‌ها

محمد عباسی

محمد عباسی عضو هیات عامل و مدیر عامل

سعید رهبری

سعید رهبری سرپرست معاونت آموزش

امیرحسین یزدان پرست

امیرحسین یزدان پرست سرپرست معاونت مالی و اداری

  • مدیریت‌ها

مرتضی کارگر

مرتضی کارگر 0218695داخلی213 مدیر شبکه نمایندگی‌ها

محسن ناطقی پور

محسن ناطقی پور 0218695داخلی143 مدیر امور مالی

راحله هدایتی زاده

راحله هدایتی زاده 0218695داخلی137 مدیر امور مشتریان و فروش