برگزاری دوره های آموزش آنلاین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان

برگزاری دوره های آموزش آنلاین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)برگزاری دوره های آموزش آنلاین سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) در مرکز آموزش بازرگانی


آموزش سامانه های خرید جزیی و متوسط 

مناقصه 

ویژه :

تامین کنندگان 

مناقصه گران


تلفنهای تماس:

021-42057

42208300ارسال نظر :


تعداد کل بازدیدکنندگان: 4736561 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 927 نفر
افراد آنلاین: 58 نفر