مرکز آموزش بازرگانی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کند پرینت صفحه ارسال لینک به دوستان

مرکز آموزش بازرگانی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می کنددوره آموزشی فرایند و قانون برگزاری مناقصات

سرفصل های آموزشی :

فرایند برگزاری مناقصه 

تهیه اسناد مناقصه 

مراحل گشایش پیشنهادها 

آئین نامه تضمین برای معاملات

مستند سازی و آشنایی با پایگاه ملی مناقصات

نحوه برگزاری مناقصه محدود و آئین نامه اجرایی آن

موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه و آئین نمه خرید خدمات مشاوره 

طبقه بندی مناقصات از نظر قیمت و مراحل و روش های انجام مناقصات ارزیابی کمی مناقصه گران و آئین نامه اجرایی آن 

نحوه ارزیابی های فنی و مالی و تعیین برنده مناقصه 

نحوه رسیدگی به شکایات بین مناقصه گر و مناقصه گزار

کمیسیون مناقصات و وظایف آن 

ممنوعیت خرید کالای خارجی ارسال نظر :


تعداد کل بازدیدکنندگان: 4736561 بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 711 نفر
افراد آنلاین: 86 نفر