اخبار

همایش کاربردی تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ همایش کاربردی "تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس(قطر و امارت)" چهارشنبه 12 آذر ماه برگزار شد
متن کامل...

گردهمایی مدیران نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ گردهمایی مدیران نمایندگی­ های مرکز آموزش بازرگانی در تاریخ 25/11/93 در سالن جلسات معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.
متن کامل...

همایش کاربردی تجارت با ترکیه و روسیه
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری موسسه فرهنگی عصر گفتگوی قلم، سلسله همایش های کاربردی تجارت با کشورهای ترکیه و روسیه را در دستور کار دارد.
متن کامل...

دعوت به همکاری
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ مرکز آموزش بازرگانی تعداد محدودی دانشجوی واجد شرایط (دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بازرگانی) را به صورت ساعتی دعوت به همکاری می نماید.
متن کامل...