اخبار

سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری خارجی
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ سمینار آموزشی نحوه تنظیم قراردادهای تجاری خارجی
با رویکرد روسیه و سایر کشورهای مشترک المنافع
متن کامل...

صد و هشتمین دوره زبان تخصصی بازرگانی
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ اولین آزمون تعیین سطح صدو هشتمین دوره تخصصی زبان انگلیسی بازرگانی برگزار شد
متن کامل...

همایش کاربردی تجارت با چین
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ "همایش کاربردی تجارت با چین" در تاریخ 1393/11/08 در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.
متن کامل...

همایش کاربردی تجارت با عراق
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ همایش کاربردی "تجارت ایران با عراق" سه شنبه 11 شهریور ماه برگزار شد.

متن کامل...