اخبار

سلسله نشست های تخصصی معاونین و مدیران موفق آموزشی
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ اولین نشست تخصصی رویکردهای نوین آموزش در نظام جامع کارکنان دولت
متن کامل...

جلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء مرکز آموزش بازرگانی برگزار شد
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ جلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء مرکز آموزش بازرگانی با حضور کلیه اعضای هیات امناء و نماینده موسسه رهبین (حسابرس مستقل و بازرس قانونی مرکز) در ساعت 15:30 روز سه شنبه 1394/04/30 در دفتر ریاست هیات امنای مرکز آموزش بازرگانی تشکیل گردید.
متن کامل...

توسعه همکاری های مشترک بین مرکز آموزش بازرگانی و بیمه سرمد
۱۳۹۴/۰۵/۱۱ به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش بازرگانی، جلسه‌ای با حضور مدیر عامل، مدیر اطلاع رسانی و امور مشتریان و مشاور بازرگانی مرکز آموزش بازرگانی و معاونت فروش بیمه سرمد در محل ساختمان بیمه سرمد برگزار گردید.
متن کامل...