اخبار

همایش کاربردی تجارت با عراق
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ همایش کاربردی "تجارت ایران با عراق" سه شنبه 11 شهریور ماه برگزار شد.

متن کامل...

همایش کاربردی تجارت با روسیه
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ همایش کاربردی تجارت با روسیه برگزار شد
متن کامل...

همایش کاربردی تجارت با کشورهای حوزه خلیج فارس
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ همایش کاربردی "تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس(قطر و امارت)" چهارشنبه 12 آذر ماه برگزار شد
متن کامل...

گردهمایی مدیران نمایندگی های مرکز آموزش بازرگانی
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ گردهمایی مدیران نمایندگی­ های مرکز آموزش بازرگانی در تاریخ 25/11/93 در سالن جلسات معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.
متن کامل...