اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دانش آموخته DBA (گرایش حقوق بین الملل)سیدحمیدلایق میرحسینی

سیدحمیدلایق میرحسینی دکترای مهندسی صنایع از انگلستانحسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیخشایار پوریان

خشایار پوریان کارشناسی مهندسی کشاورزیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهرانمحمود مسعودی

محمود مسعودی کارشناسی مدیریت بازرگانیاحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروش کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیوحید نثائی

وحید نثائی کارشناسی ارشد مدیریتافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلال دانش آموخته DBAپیمان مولوی

پیمان مولویمحمد منصوری زینی

محمد منصوری زینی کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستاییحبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجرایینوید ملایی

نوید ملایی دکترای مدیریت (گرایش تولید و عملیات)افسانه تاجدار

افسانه تاجدار کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکاوه منگلی

کاوه منگلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعغلامرضا عینی

غلامرضا عینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورمیراندا میناس

میراندا میناس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکامران استقامت

کامران استقامتحسین قربانیان

حسین قربانیان دکتری حقوق خصوصیصادق فراهانی

صادق فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید مجید رئوفی

سید مجید رئوفی کارشناسی ارشد حسابداریامین بذرافشان

امین بذرافشان دکتری زبان چینیسمیه ثابت

سمیه ثابت کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیاکبر صمدی

اکبر صمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمهدی کنعانی

مهدی کنعانی دکتری کارآفرینیرضا کامیاب تیموری

رضا کامیاب تیموری کارشناسی ارشد حسابداریاسماعیل محققی

اسماعیل محققی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییپژمان دوراندیش

پژمان دوراندیش کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وریآرزو علیایی

آرزو علیایی دکتری زبان و ادبیات انگلیسیاحسان ابدی خواه

احسان ابدی خواه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعیبهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاریمهدی دهبان

مهدی دهبان دانش آموخته MBAامیررضا بیداویسی

امیررضا بیداویسی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAایرج زینال زاده

ایرج زینال زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیرضا سیف اللهی

رضا سیف اللهی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیاسماعیل کندری

اسماعیل کندری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیامیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژاد کارشناسی ارشد حسابداریفرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجراییکیومرث سمعی

کیومرث سمعی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاحسان مقدم

احسان مقدم دکتری روابط بین المللمحمد مهدی اشرفیان

محمد مهدی اشرفیان دکترای مدیریت استراتژیک منابع انسانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمریم درخشنده

مریم درخشنده کارشناسی ارشد روابط بین المللکامبیز تهرانی

کامبیز تهرانی دکترای مدیریت بازرگانیمحمود کریمی

محمود کریمی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارحمید رضا اسماعیل خو

حمید رضا اسماعیل خو دکتری مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت ازدانشگاه ژان مولن از فرانسهسید محمد میلانی

سید محمد میلانی کارشناسی ارشد MBAجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدفرزاد مقدم

فرزاد مقدم دکترای تبلیغاتعلی پویان

علی پویان کارشناسی ارشد حسابداریعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل علوم دریایی بین المللیآقای کریمی نژاد

آقای کریمی نژادامین قزلباشان

امین قزلباشانخلیل مهاجر

خلیل مهاجربهاره حسین نژاد ندائی

بهاره حسین نژاد ندائی دکترای مدیریت مالیحمید جلیلی

حمید جلیلی کارشناسی زبان و ادبیات ترکیزمزم ترابی

زمزم ترابی کارشناس ارشد داروسازیرضا اسدی

رضا اسدی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زاده

ساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زادهآذیتا سعیدی

آذیتا سعیدی کارشناسی ارشد مهندسی معدنشاهین شفیعی-بهمن متولی

شاهین شفیعی-بهمن متولیپگاه داوودی

پگاه داوودی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیرضا لطفی

رضا لطفی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعوحید نقشینه

وحید نقشینه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیافشین اخوان

افشین اخوان کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلی عبادی ضیایی

علی عبادی ضیایی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیرضا قریشی

رضا قریشی کارشناسی ارشد حسابداریوحید کریمی نژاد

وحید کریمی نژادهومن رهبری

هومن رهبری کارشناسی مهندسی صنایعصالح فرازنده

صالح فرازندهحمید رضا قبادی

حمید رضا قبادی کارشناسی ریاضیبابک جوکار

بابک جوکار کارشناسی ارشد مدیریت دولتیآقای مقیمی

آقای مقیمیسجاد احمدی

سجاد احمدیرضا شیرازی

رضا شیرازیمهدی بدیعی

مهدی بدیعیسمیرا کیان

سمیرا کیاناحمد کلاته

احمد کلاتهفربد وزیری

فربد وزیریمحمد رضا شاکر دنیوی

محمد رضا شاکر دنیوی کارشناسی ارشد MBAمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتعلیرضا تفرشی مطلق

علیرضا تفرشی مطلق دکترای مدیریت تولید و عملیاتملیحه جمشیدی

ملیحه جمشیدی دکترای DBA گرایش استراتژیکشاهبن شفیعی

شاهبن شفیعی وکیل پایه یک دادگستریرضا هوشمندی

رضا هوشمندی کارشناس ارشد امور مالیاتیرسول حسینی

رسول حسینی دکتری مدیریت آموزشیعلی قربانخانی

علی قربانخانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی