اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دانش آموخته DBA (گرایش حقوق بین الملل)سیدحمیدلایق میرحسینی

سیدحمیدلایق میرحسینی دکترای مهندسی صنایع از انگلستانحسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیخشایار پوریان

خشایار پوریان کارشناسی مهندسی کشاورزیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهرانمحمود مسعودی

محمود مسعودی کارشناسی مدیریت بازرگانیاحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروش کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیوحید نثائی

وحید نثائی کارشناسی ارشد مدیریتافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلال دانش آموخته DBAپیمان مولوی

پیمان مولویحبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجراییسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورمیراندا میناس

میراندا میناس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیحسین قربانیان

حسین قربانیان دکتری حقوق خصوصیصادق فراهانی

صادق فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید مجید رئوفی

سید مجید رئوفی کارشناسی ارشد حسابداریمهدی کنعانی

مهدی کنعانی دکتری کارآفرینیرضا کامیاب تیموری

رضا کامیاب تیموری کارشناسی ارشد حسابداریپژمان دوراندیش

پژمان دوراندیش کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وریمهدی دهبان

مهدی دهبان دانش آموخته MBAوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAایرج زینال زاده

ایرج زینال زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیرضا سیف اللهی

رضا سیف اللهی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیاسماعیل کندری

اسماعیل کندری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیفرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجراییکیومرث سمعی

کیومرث سمعی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمریم درخشنده

مریم درخشنده کارشناسی ارشد روابط بین المللکامبیز تهرانی

کامبیز تهرانی دکترای مدیریت بازرگانیمحمود کریمی

محمود کریمی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی محمد بلوریان تهرانی

محمد بلوریان تهرانی دکترای بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکامحمد منصوری زینی

محمد منصوری زینیحمید رضا اسماعیل خو

حمید رضا اسماعیل خو دکتری مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت ازدانشگاه ژان مولن از فرانسهسید محمد میلانی

سید محمد میلانی کارشناسی ارشد MBAجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدنوید ملایی

نوید ملایی دکترای مدیریت (گرایش تولید و عملیات)علی پویان

علی پویان کارشناسی ارشد حسابداریعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل علوم دریایی بین المللیافسانه تاجدار

افسانه تاجدارغلامرضا عینی

غلامرضا عینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعکامران استقامت

کامران استقامتخلیل مهاجر

خلیل مهاجربهاره حسین نژاد ندائی

بهاره حسین نژاد ندائی دکترای مدیریت مالیامین بذرافشان

امین بذرافشان دکتری زبان چینیسمیه ثابت

سمیه ثابتاکبر صمدی

اکبر صمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییحمید جلیلی

حمید جلیلی کارشناسی زبان و ادبیات ترکیفردین شورج

فردین شورج دکتری کارآفرینیرسول ضابطی احمد

رسول ضابطی احمد کارشناسی ارشد مدیریتزمزم ترابی

زمزم ترابیاستاد محقق

استاد محققرضا اسدی

رضا اسدی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زاده

ساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زادهآذیتا سعیدی

آذیتا سعیدی کارشناسی ارشد مهندسی معدنشاهین شفیعی-بهمن متولی

شاهین شفیعی-بهمن متولیآرزو علیایی

آرزو علیاییپگاه داوودی

پگاه داوودیاحسان ابدی خواه

احسان ابدی خواه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعیمحمد رضا شاکر دنیوی

محمد رضا شاکر دنیوی کارشناسی ارشد MBAمحمد راسترو

محمد راسترو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با گرایش تجارت بین المللمحمدرضا طبیبی

محمدرضا طبیبی دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطباییمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتعلیرضا تفرشی مطلق

علیرضا تفرشی مطلق دکترای مدیریت تولید و عملیاتاحمد غفارزاده

احمد غفارزاده کارشناسی ارشد مدیریت مالیملیحه جمشیدی

ملیحه جمشیدی دکترای DBA گرایش استراتژیکشاهبن شفیعی

شاهبن شفیعی وکیل پایه یک دادگستریرضا هوشمندی

رضا هوشمندی کارشناس ارشد امور مالیاتیامیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژادرسول حسینی

رسول حسینی دکتری مدیریت آموزشیاحسان مقدم

احسان مقدم دکتری روابط بین المللمحمد مهدی اشرفیان

محمد مهدی اشرفیان دکترای مدیریت استراتژیک منابع انسانیامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارمحسن ابراهیمی

محسن ابراهیمیعلی قربانخانی

علی قربانخانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی