اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دکترای DBA (گرایش حقوق بین الملل)احمد محمدی

احمد محمدی دکترای DBA گرایش بازاریابیسیدحمیدلایق میرحسینی

سیدحمیدلایق میرحسینی دکترای مهندسی صنایع از انگلستانحسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی دکترای مدیریت دولتیخشایار پوریان

خشایار پوریان کارشناسی مهندسی کشاورزیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهرانمحمود مسعودی

محمود مسعودی کارشناسی مدیریت بازرگانیاحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروش کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیوحید نثائی

وحید نثائی کارشناسی ارشد مدیریتافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلال دکترای DBAپیمان مولوی

پیمان مولویحبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمازیار میر

مازیار میر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیامیر عباس قاسمی

امیر عباس قاسمی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامیمیراندا میناس

میراندا میناس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیحسین قربانیان

حسین قربانیان دکتری حقوق خصوصیصادق فراهانی

صادق فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسعید رضایی

سعید رضایی کارشناسی ارشد بیولوژیغلامحسین عبائیان

غلامحسین عبائیان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید مجید رئوفی

سید مجید رئوفی کارشناسی ارشد حسابداریمهدی کنعانی

مهدی کنعانی دکتری کارآفرینیرضا کامیاب تیموری

رضا کامیاب تیموری کارشناسی ارشد حسابداریرضا سیف اللهی

رضا سیف اللهی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیاسماعیل کندری

اسماعیل کندری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیفرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجراییکیومرث سمعی

کیومرث سمعی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی دکترای مدیریت بازرگانیمریم درخشنده

مریم درخشنده کارشناسی ارشد روابط بین المللکامبیز تهرانی

کامبیز تهرانی دکترای مدیریت بازرگانیمحمود کریمی

محمود کریمی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی محمد بلوریان تهرانی

محمد بلوریان تهرانی دکترای بازاریابی از دانشگاه ایندیانای آمریکامحمد منصوری زینی

محمد منصوری زینیحمید رضا اسماعیل خو

حمید رضا اسماعیل خو دکتری مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت ازدانشگاه ژان مولن از فرانسهسید محمد میلانی

سید محمد میلانی کارشناسی ارشد MBAنوید ملایی

نوید ملایی دکترای مدیریت (گرایش تولید و عملیات)علی پویان

علی پویان کارشناسی ارشد حسابداریامیر عباس علاء الدینی

امیر عباس علاء الدینی دکتری حقوق خصوصیعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل علوم دریایی بین المللیافسانه تاجدار

افسانه تاجدارغلامرضا عینی

غلامرضا عینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورکامران استقامت

کامران استقامتخلیل مهاجر

خلیل مهاجربهاره حسین نژاد ندائی

بهاره حسین نژاد ندائی دکترای مدیریت مالیامین بذرافشان

امین بذرافشان دکتری زبان چینیشیرین مهجوری سامانی

شیرین مهجوری سامانی کارشناسی ارشد آمارسمیه ثابت

سمیه ثابتاکبر صمدی

اکبر صمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییحمید جلیلی

حمید جلیلی کارشناسی زبان و ادبیات ترکیفردین شورج

فردین شورج دکتری کارآفرینیرسول ضابطی احمد

رسول ضابطی احمد کارشناسی ارشد مدیریتزمزم ترابی

زمزم ترابیاستاد محقق

استاد محققمحمد رضا شاکر دنیوی

محمد رضا شاکر دنیوی کارشناسی ارشد MBAوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAمحمد راسترو

محمد راسترو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی با گرایش تجارت بین المللایرج زینال زاده

ایرج زینال زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمحمدرضا طبیبی

محمدرضا طبیبی دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطباییمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتامیراحمد مدیرقمی

امیراحمد مدیرقمی کارشناسی ارشد MBA از سازمان مدیریت صنعتیعلیرضا تفرشی مطلق

علیرضا تفرشی مطلق دکترای مدیریت تولید و عملیاتاحمد غفارزاده

احمد غفارزاده کارشناسی ارشد مدیریت مالیامیررضا ملکی

امیررضا ملکی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمرتضی همتی گرکانی

مرتضی همتی گرکانیملیحه جمشیدی

ملیحه جمشیدی دکترای DBA گرایش استراتژیکشاهبن شفیعی

شاهبن شفیعی وکیل پایه یک دادگستریرضا هوشمندی

رضا هوشمندی کارشناس ارشد امور مالیاتیامیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژادرسول حسینی

رسول حسینی دکتری مدیریت آموزشیاحسان مقدم

احسان مقدم دکتری روابط بین المللامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارمحسن ابراهیمی

محسن ابراهیمیآریا مجیدی

آریا مجیدی کارشناسی اقتصاد بازرگانیعلی قربانخانی

علی قربانخانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیجمعی از اساتید

جمعی از اساتید