اساتید مرکز

جمعی ازاساتیدمرکز

جمعی ازاساتیدمرکزبهمن متولی

بهمن متولی دانش آموخته DBA (گرایش حقوق بین الملل)حسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهراناحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروش کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلال دانش آموخته DBAمحمد منصوری

محمد منصوریحبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجرایینوید ملائی

نوید ملائی کارشناسی ارشد رشته مدیریت MBA استراتژیکافسانه تاجدار

افسانه تاجدار کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکاوه منگلی

کاوه منگلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعغلامرضا عینی

غلامرضا عینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورحسین قربانیان

حسین قربانیان دکتری حقوق خصوصیصادق فراهانی

صادق فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید مجید رئوفی

سید مجید رئوفی کارشناسی ارشد حسابداریامین بذرافشان

امین بذرافشان دکتری زبان چینیسمیه ثابت

سمیه ثابت کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیاکبر صمدی

اکبر صمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمهدی کنعانی

مهدی کنعانی دکتری کارآفرینیرضا کامیاب تیموری

رضا کامیاب تیموری کارشناسی ارشد حسابداریاسماعیل محققی

اسماعیل محققی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییآرزو علیایی

آرزو علیایی دکتری زبان و ادبیات انگلیسیمهیار مدینه ای

مهیار مدینه ای کارشناسی مهندسی صنایعوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAرضا سیف اللهی

رضا سیف اللهی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیامیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژاد کارشناسی ارشد حسابداریفرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکیومرث سمعی

کیومرث سمعی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاحسان مقدم

احسان مقدم دکتری روابط بین المللمحمد مهدی اشرفیان

محمد مهدی اشرفیان دکترای مدیریت استراتژیک منابع انسانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمریم درخشنده

مریم درخشنده کارشناسی ارشد روابط بین المللمحمود کریمی

محمود کریمی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارلیلا فنایی

لیلا فنایی دکتری مدیریت کارآفرینیمحمدحسن فریدونی

محمدحسن فریدونی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللجمعی از اساتیدمرکز

جمعی از اساتیدمرکزحسن کیان

حسن کیان دکتری جرم شناسی بین المللی الکترونیکی(Cyber International Criminology Law) 2004 یو پی ام مالزی دکتری مالتی مدیا ۲۰۰۴ ام ام یو مالزیکامبیز طهرانی

کامبیز طهرانی دکترای مدیریت بازاریابیجمعی از اساتید..

جمعی از اساتید..جمعی از اساتید

جمعی از اساتیدجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدمظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانیجمعی از اساتید.

جمعی از اساتید.جمعی از اساتید مرکز

جمعی از اساتید مرکزمحمد ولی پورپاشا

محمد ولی پورپاشا دکتری: اقتصاد مالی پژوهشکده پولی و بانکی ، کارشناسی ارشد: اقتصاد انرژی و بازاریابی بین‌الملل دانشگاه تهران، کارشناسی: اقتصاد نظری دانشگاه شهید بهشتیزهرا زمانپور

زهرا زمانپور مقطع کارشناسی ارشد: روان‌شناسی- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات- مقطع کارشناسی: زیست‌شناسی- دانشگاه مازندرانحسین صبوری

حسین صبوری دانشجوی دکتری اقتصاد پولی و توسعه، دانشگاه شهید بهش کارشناس ارشد اقتصاد ( گرایش نظری )، دانشگاه شهید بهشتی تی- کارشناس اقتصاد ( گرایش پول و بانکداری)، دانشگاه شهید بهشتیکریم رسولی

کریم رسولی دکتری علوم اقتصادیبهمن متولی- امیرهوشنگ فتحی زاده

بهمن متولی- امیرهوشنگ فتحی زادهجمعی از اساتید مرکز

جمعی از اساتید مرکزسید مصطفی حسینی

سید مصطفی حسینیبهروز رضائی

بهروز رضائی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – موسسه عالی بانکداری بانک مرکزی ، کارشناسی حقوق قضاییمجموعه ای از اساتید

مجموعه ای از اساتیدرضا گرزین

رضا گرزین کارشناس ارشد مدیزیت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتیجمعی اساتید

جمعی اساتیدفرزاد مقدم

فرزاد مقدم دکترای تبلیغاتعلی پویان

علی پویان کارشناسی ارشد حسابداریفرشید رستگار

فرشید رستگارمسعود کرامتی

مسعود کرامتیعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل علوم دریایی بین المللیامین قزلباشان

امین قزلباشانخلیل مهاجر

خلیل مهاجرحمید جلیلی

حمید جلیلی کارشناسی زبان و ادبیات ترکیزمزم ترابی

زمزم ترابی کارشناس ارشد داروسازیساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زاده

ساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زادهآذیتا سعیدی

آذیتا سعیدی کارشناسی ارشد مهندسی معدنآیه کاتبی - بهمن متولی

آیه کاتبی - بهمن متولیوحید نقشینه

وحید نقشینه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیافشین اخوان

افشین اخوان کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلی عبادی ضیایی

علی عبادی ضیایی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیرضا قریشی

رضا قریشی کارشناسی ارشد حسابداریاحسان رضاپور نیکرو

احسان رضاپور نیکرو دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار گرایش مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهرانآقای مقیمی

آقای مقیمیرضا شیرازی

رضا شیرازی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمهدی بدیعی

مهدی بدیعیبهروز بهزادنیری

بهروز بهزادنیریمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتفرهاد نوری - حسن ولی بیگی

فرهاد نوری - حسن ولی بیگیمیرهادی سیدی - فرزاد مرادپور

میرهادی سیدی - فرزاد مرادپورشاهبن شفیعی

شاهبن شفیعی وکیل پایه یک دادگستریرضا هوشمندی

رضا هوشمندی کارشناس ارشد امور مالیاتیرضا گلی

رضا گلی دکترای مدیریت کسب و کاررسول حسینی

رسول حسینی دکتری مدیریت آموزشیعلی قربانخانی

علی قربانخانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیحسن علیدوستی

حسن علیدوستی کارشناسی ارشد حقوق بین المللمحمد صرافی

محمد صرافی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامیشایان عرفانیان

شایان عرفانیان دکترای مدیریت فناوری اطلاعات