اساتید مرکز

بهمن متولی

بهمن متولی دانش آموخته DBA (گرایش حقوق بین الملل)میثم نوکانی

میثم نوکانی کارشناس ارشد حقوق عمومیسیدحمیدلایق میرحسینی

سیدحمیدلایق میرحسینی دکترای مهندسی صنایع از انگلستانحسین جعفری

حسین جعفری کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلیرضا راشدی

علیرضا راشدی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیکوروش پاکدل

کوروش پاکدل کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسیمیترا تکاپومنش

میترا تکاپومنش کارشناسی مهندسی صنایع غذاییسید حسین میر ظفر جویان

سید حسین میر ظفر جویان کارشناس ارشد مدیریت دولتیساسان خدایی

ساسان خدایی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی گرایش بازاریابی بین المللرحیم محترم قلاتی

رحیم محترم قلاتی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهراناحسان مرشدلو

احسان مرشدلو کارشناسی دبیری زبان انگلیسیعفت بهروش

عفت بهروش کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیمرتضی عباسی

مرتضی عباسی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیسید علی قریشی

سید علی قریشی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسینادر فیض

نادر فیض کارشناسی مهندسی کشاورزیعلی عطایی

علی عطایی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیکحمید رضا قاضی مقدم

حمید رضا قاضی مقدم کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقلحسن طاهری

حسن طاهری کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیافشین خانی

افشین خانی کارشناسی اقتصاد بازرگانی-گرایش بین المللمحمود آسیاچی

محمود آسیاچی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستمها و بهره وریمحمود استقلال

محمود استقلال دانش آموخته DBAمحمد منصوری

محمد منصوریحبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده کارشناسی ارشد مدیریت اجرایینوید ملایی

نوید ملایی دکترای مدیریت (گرایش تولید و عملیات)افسانه تاجدار

افسانه تاجدار کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیکاوه منگلی

کاوه منگلی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعغلامرضا عینی

غلامرضا عینی کارشناسی ارشد مهندسی صنایعسعید قهرمانپور

سعید قهرمانپورمیراندا میناس

میراندا میناس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکامران استقامت

کامران استقامتحسین قربانیان

حسین قربانیان دکتری حقوق خصوصیصادق فراهانی

صادق فراهانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید جواد موسوی

سید جواد موسوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیسید مجید رئوفی

سید مجید رئوفی کارشناسی ارشد حسابداریامین بذرافشان

امین بذرافشان دکتری زبان چینیسمیه ثابت

سمیه ثابت کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیاکبر صمدی

اکبر صمدی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییمهدی کنعانی

مهدی کنعانی دکتری کارآفرینیرضا کامیاب تیموری

رضا کامیاب تیموری کارشناسی ارشد حسابداریاسماعیل محققی

اسماعیل محققی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییآرزو علیایی

آرزو علیایی دکتری زبان و ادبیات انگلیسیمهیار مدینه ای

مهیار مدینه ای کارشناسی مهندسی صنایعوحید ناصحی فر

وحید ناصحی فر دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطباییرضا مومن خانی

رضا مومن خانی کارشناسی ارشد MBAایرج زینال زاده

ایرج زینال زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیرضا سیف اللهی

رضا سیف اللهی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژیامیر تهامی نژاد

امیر تهامی نژاد کارشناسی ارشد حسابداریفرح انگیز عبدالله زاده

فرح انگیز عبدالله زاده کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیکیومرث سمعی

کیومرث سمعی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاحسان مقدم

احسان مقدم دکتری روابط بین المللمحمد مهدی اشرفیان

محمد مهدی اشرفیان دکترای مدیریت استراتژیک منابع انسانیهرمز مهرانی

هرمز مهرانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمریم درخشنده

مریم درخشنده کارشناسی ارشد روابط بین المللکامبیز طهرانی

کامبیز طهرانی دکترای مدیریت بازرگانیمحمود کریمی

محمود کریمی کارشناسی ارشد مدیریت اجراییامین زاهدی

امین زاهدی کارشناسی مدیریت کسب و کارلیلا فنایی

لیلا فنایی دکتری مدیریت کارآفرینیمحمدحسن فریدونی

محمدحسن فریدونی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین المللسید محمد میلانی

سید محمد میلانی کارشناسی ارشد MBAمظفر ناصری طاهری

مظفر ناصری طاهری کارشناس ارشد مدیریت بازرگانیفرزاد مقدم

فرزاد مقدم دکترای تبلیغاتعلی پویان

علی پویان کارشناسی ارشد حسابداریمسعود کرامتی

مسعود کرامتیعلی اکبر اسدی

علی اکبر اسدی کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل علوم دریایی بین المللیامین قزلباشان

امین قزلباشانخلیل مهاجر

خلیل مهاجرحمید جلیلی

حمید جلیلی کارشناسی زبان و ادبیات ترکیزمزم ترابی

زمزم ترابی کارشناس ارشد داروسازیساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زاده

ساسان خدایی-حبیب اله نجاتی زادهآذیتا سعیدی

آذیتا سعیدی کارشناسی ارشد مهندسی معدنآیه کاتبی - بهمن متولی

آیه کاتبی - بهمن متولیوحید نقشینه

وحید نقشینه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیافشین اخوان

افشین اخوان کارشناسی ارشد مهندسی صنایععلی عبادی ضیایی

علی عبادی ضیایی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیرضا قریشی

رضا قریشی کارشناسی ارشد حسابداریاحسان رضاپور نیکرو

احسان رضاپور نیکرو دکترای حرفه ای مدیریت کسب و کار گرایش مالی و سرمایه گذاری از دانشگاه تهرانآقای مقیمی

آقای مقیمیسجاد احمدی

سجاد احمدی کارشناسی ارشد MBAرضا شیرازی

رضا شیرازی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوترمهدی بدیعی

مهدی بدیعیسمیرا کیان

سمیرا کیان کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطباییبهروز بهزادنیری

بهروز بهزادنیریمحمد بهارلویی

محمد بهارلویی دکترای مدیریت-تحقیق در عملیاتفرهاد نوری - حسن ولی بیگی

فرهاد نوری - حسن ولی بیگیمیرهادی سیدی - فرزاد مرادپور

میرهادی سیدی - فرزاد مرادپورملیحه جمشیدی

ملیحه جمشیدی دکترای DBA گرایش استراتژیکشاهبن شفیعی

شاهبن شفیعی وکیل پایه یک دادگستریرضا هوشمندی

رضا هوشمندی کارشناس ارشد امور مالیاتیرضا گلی

رضا گلی دکترای مدیریت کسب و کاررسول حسینی

رسول حسینی دکتری مدیریت آموزشیعلی قربانخانی

علی قربانخانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیجمعی از اساتید..

جمعی از اساتید..بهزاد حسین عباسی-شایان عرفانیان

بهزاد حسین عباسی-شایان عرفانیانجلال الدین اردوش

جلال الدین اردوشحسن علیدوستی

حسن علیدوستی کارشناسی ارشد حقوق بین المللایزدیان

ایزدیانجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدعلی حبیب اللهی

علی حبیب اللهی دکترای مدیریت فناوری اطلاعاتمحمد صرافی

محمد صرافی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامیفرشید رستگار

فرشید رستگارشایان عرفانیان

شایان عرفانیان دکترای مدیریت فناوری اطلاعاتجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدسیده عذرا سماوی - نینا ملازینلی - سحر اکبرپور

سیده عذرا سماوی - نینا ملازینلی - سحر اکبرپورجمعی از اساتید

جمعی از اساتیدجمعی از اساتید.

جمعی از اساتید.