نمایندگی ها

مرکز آموزش بازرگانی دارای شبکه نمايندگی گسترده در سراسر ايران ميباشد. در صورتی که در هريک از استانهای کشور اقامت داريد می توانيد از خدمات نمايندگان مستقيم مرکز بهره مند شويد.
در نقشه مقابل با قراردادن نشانگر ماوس روی هريک از استانهای کشور، اطلاعات اوليه مربوط به نمايندگی فعال در آن استان را در اختيار خواهيد داشت و می توانيد با کليک روی کلمه "پورتال استانی" در بخش انتهایی باکس کوچک اطلاعات اوليه به پورتال مربوط به نمايندگی آن استان وارد شده و از اخبار و رويدادها، دوره های در حال برگزاری، اطلاعات تماس و همچنين اساتيد آن نمايندگی مطلع گرديد.

نمایندگی ها:
آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بابل بروجرد بوشهر تخصصی صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته تهران چابهار چهار محال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قشم قشم قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویر احمد گلستان گیلان مازندران مرکزی نماینده تخصصی بازرگانی و تجارت بین الملل هرمزگان همدان یزد
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کردستان
کردستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
همدان
همدان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
بوشهر
بوشهر
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
همدان
همدان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
فارس
فارس
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کردستان
کردستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
یزد
یزد
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
ایلام
ایلام
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
چهار محال و بختیاری
چهار محال و بختیاری
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
خراسان جنوبی
خراسان جنوبی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
خراسان شمالی
خراسان شمالی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
خوزستان
خوزستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
زنجان
زنجان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
قزوین
قزوین
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
قم
قم
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کردستان
کردستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کرمان
کرمان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کهگیلویه و بویر احمد
کهگیلویه و بویر احمد
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
گلستان
گلستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
گیلان
گیلان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
مازندران
مازندران
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
مرکزی
مرکزی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
هرمزگان
هرمزگان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
همدان
همدان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
یزد
یزد
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
البرز
البرز
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
زنجان
زنجان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
زنجان
زنجان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
اردبیل
اردبیل
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کرمانشاه
کرمانشاه
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کردستان
کردستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
اردبیل
اردبیل
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
البرز
البرز
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
البرز
البرز
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
یزد
یزد
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
همدان
همدان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
مرکزی
مرکزی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
اصفهان
اصفهان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
اصفهان
اصفهان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
بوشهر
بوشهر
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کردستان
کردستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
کردستان
کردستان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
اصفهان
اصفهان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تخصصی صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته
تخصصی صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
سمنان
سمنان
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
بروجرد
بروجرد
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
نماینده تخصصی بازرگانی و تجارت بین الملل
نماینده تخصصی بازرگانی و تجارت بین الملل
مدیر :
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی
تهران
hooshmand
تهران
مدیر : مهدی هوشمند
تلفن :
ورود به پرتال نمایندگی