بدانیم

#ntsw
ارسال شده در در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

کارت بازرگانی چیست: بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن …